ZeeheldentuinDe Zeeheldentuin, gelegen aan de Tasmanstraat, vecht voor overleving. Als er niet snel een andere financiering komt dan dreigt de tuin te verdwijnen en de grond bebouwd te worden met nog meer woningen.

Geschiedenis Zeeheldentuin

Bijna 4 jaar geleden trad het huidige bestuur van de Zeeheldentuin aan. De locatie in de Tasmanstraat lag er toen nog verlaten bij. Er was een schetsplan en een flink aantal financiële toezeggingen en er werd gewerkt aan de laatste loodjes om de overeenkomst met de woningbouwcorporatie rond te krijgen. De Stichting ‘De Versterking’ was bereid gevonden om de aankoop van de grond te betalen met een gift. Hiervoor was een conceptakte van levering opgesteld. Een jaar later was het ontwerp uitgewerkt in een bestektekening en het benodigde geld stond op onze bankrekening. Vlak voor de definitieve ondertekening kwam Haag Wonen met een technisch aanpassingsvoorstel. De Versterking vond deze aanpassing te risicovol en gaf aan dat ze haar gift wilde intrekken.

Na een intensieve periode van koortsachtig overleg bood de Versterking aan om toch akkoord te gaan met de contractaanpassing maar dan wel als de gift zou worden omgezet in een lening van € 350.000,- terug te betalen in 11 jaar. Als de Zeeheldentuin 500 donateurs zou hebben die 10 jaar lang 30 euro zouden willen doneren dan kan dit bedrag afbetaald worden. Het huidige bestuur stond toen voor de beslissing om het project af te blazen of akkoord te gaan met de voorwaarden. We hebben ons ondernemingsplan aangepast en 99 moestuintjes in het ontwerp geplaatst. Met deze inkomsten, donaties en een aantal sponsors wilden wij de financiering afbetalen.

Huidige situatie

Nu is de Tuin twee jaar open. Het draagvlak van de tuin is groot. Dit blijkt ook uit de enquête die onlangs is uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de buurt blij is met de Tuin en dat deze in een behoefte voorziet. In het afgelopen jaar zijn een groot aantal activiteiten georganiseerd die goed werden bezocht. Zoals het paaseieren zoeken, de twee buurt BBQ’s, de Moederdag High Tea en de filmavond. Op al deze bijeenkomsten kwamen tussen 200 en 300 buurtgenoten af. Om aan de verplichtingen naar de Versterking te voldoen is de prijs van de Moestuintjes verhoogd. Mede hierdoor hebben veel tuiniers hun tuintje teruggeven. Ondanks vele ludieke acties is het aantal op 100 donateurs blijven steken.

Herfinanciering

Het is duidelijk dat het niet mogelijk is om de benodigde € 17.000 per jaar af te betalen. Het bestuur heeft aan de gemeente gevraagd hoeveel het schaarse groen in het ZeeheldenKwartier ze waard is. De Zeeheldentuin zou namelijk gered zijn als de gemeente bereid is om de grond over te nemen met een redelijkere afbetalingsregeling met een langere looptijd. Als de looptijd naar 30 jaar zou gaan, zou de financiering geen probleem meer zijn en is De Zeeheldentuin gered.

Oproep

Na een oproep via een brief en via facebook is er inmiddels een nieuwe groep enthousiastelingen gevormd die zeer gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor de Zeeheldentuin. Randvoorwaarde is dat er een gezonde basis is, wat betekent dat de Stichting met de gemeente, Haag Wonen en de Versterking om de tafel moet om een nieuwe haalbare betalingsregeling te treffen. Het is dus nog spannend of het goed gaat komen met de mooie buurttuin. Heb jij ook hart voor de Zeeheldentuin en wil je ook vechten voor het voortbestaan van de Zeeheldentuin, meld je dan aan bij: info@zeeheldentuin.nl.

Méér Actie nieuws uit Den Haag !

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.

ZeeheldEnDaad

Als alles volgens plan verloopt zal komende week het eerste project van de ZeeheldEnDaad uitgevoerd zijn. De kerstboom op het Prins Hendrikplein zal onze wijk weer warm verlichten.

Ruim 120 ideeën ingediend voor ZeeheldEnDaad

Er zijn in het totaal het geweldige aantal van ruim 120 ideeën ingediend. Een veel groter aantal dan we verwacht en op gehoopt hebben. Dat geeft maar weer eens aan dat de bewoners van het ZeeheldenKwartier zeer met hun wijk betrokken zijn. Hierbij willen wij jou bedanken voor het inzenden van je idee.

DDD Award (Dromen, Denken, Doen)

Bewoners herkennen maatschappelijke problemen in onze stad, Haagse ondernemers lossen die op duurzame manier op. Maatschappelijke winst maken we samen. Haagse bewoners weten als geen ander hoe mooi de stad is, maar zij zien ook wat beter kan.

Hilton The Hague in actie voor de Voedselbank

Hilton The Hague heeft vandaag de Voedselbank verblijd met een grote voedseldonatie. Naar initiatief van Hilton-medewerkster Sabine van Aalst sloeg het personeel van Hilton The Hague de handen ineen.

Stoppen met roken Challenge krijgt een vervolg!

Na een groot succes eerder dit jaar (60% gestopt!) krijgt de Stoppen met Roken Challenge een vervolg!
Drie maanden lang krijg je gratis gespecialiseerde hulp van onder meer (long)artsen, coaches en verpleegkundigen. Buurthuis van de Toekomst De Kronkel en Wijkcentrum Escampade gelden als uitvalsbasis.