De Mos: ‘Molen zal verdere upgrade van Haagse grachten betekenen’

Voordat in 1868 de aanleg van het Zeeheldenkwartier begon, lagen op deze plaats boerderijen, buitens en tuinen. Maar er stonden in dit gebied, beter bekend als de polder ’t Kleine Veentje, ook diverse molens. Zo stonden er bij Bij de Westermolens vier korenmolens. Op de voormalige Zuid-West Buitensingel (nu Zoutkeetsingel) stond ook een molen (zie bijlage). Het is een lang gekoesterde wens, onder andere van bewoners rond De Verademing, om één van de molens in oude glorie te doen terugkeren.

“Het laten herrijzen van zo’n molen in het Zeeheldenkwartier zou ook een geweldige impuls zijn om meer mensen over de Haagse grachten te laten varen”, aldus Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos, die stelt dat Den Haag Grachtenstad aan Zee door steeds meer partijen in de gemeenteraad gedragen wordt.

Peter Duivesteijn , directeur bij City Mondial en de Ooievaart, heeft het idee van een replica van één van de verdwenen molens besproken met bewoners en vindt het zelf ook een goed plan.

Groep de Mos vindt dat we in Den Haag meer moeten inzetten op het behouden van historische panden en het herstellen van Haagse grandeur.
De Mos: “De focus in deze stad is puur gericht op groei, maar te weinig op het behouden van historische beeldbepalende gebouwen. Neem in het Zeeheldenkwartier de aanstaande sloop van de Schoenmakersvakschool. Het behouden van het monumentale pand in de Crispijnstraat en het realiseren van een molen kan zorgen voor de terugkeer van grandeur in één van de oudste Haagse stadswijken”.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met het feit dat er in het verleden diverse molens hebben gestaan in het Zeeheldenkwartier, o.a. Bij de Westermolens?

2) Heeft u er notie van dat bewoners rondom De Verademing in het verleden het plan hebben geopperd om zo’n verdwenen molen in replica te laten terugkeren? Ben u voorts op de hoogte dat dhr. Peter Duivesteijn, directeur van De Ooievaart, dit een goed plan vindt?

3) Deelt u de mening dat een replica van één van de verdwenen molens langs de Haagse grachten een verdere impuls kan zijn van Den Haag Grachtenstad aan Zee; een breed gedragen project in de Haagse gemeenteraad? Zo ja, heeft u de bereidheid om – samen met bewoners rondom De Verademing en dhr. Duivesteijn, de mogelijkheden van de terugkeer van één van de molens te onderzoeken? Graag een gedetailleerd antwoord; waarin ook onderzoekt wat zo’n molen qua toerisme kan opleveren.

4) Zijn er langs de Haagse grachten andere verdwenen prachten die het overwegen waard zijn om in ere te herstellen? Graag een gedetailleerd antwoord welke visie u daarbij heeft, teneinde de Haagse grachten verder te ontwikkelen als één van meest verborgen schatten van Den Haag.

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Zeeheld: Guine Moerman

Sinds april 2017 zit Guine Moerman in het bestuur en is zij secretaris van Stichting Wijkbestuur De Groene Eland. In het dagelijks leven is zij getrouwd, moeder van drie kinderen en fulltime beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

TRAM 16, de aorta van het ZeeheldenKwartier

Lijn 16, die vanaf Wateringen met ruim achtendertig haltes, via station Hollands Spoor en het Centraal Station onze wijk doorkruist, is van cruciaal en vitaal belang voor het ZeeheldenKwartier. Het openbaar vervoer is, naast de fiets en de benenwagen, het perfecte middel om je snel en praktisch door de stad te verplaatsen.

Feestelijke opening van de solarzitbank en jeu de boules baan!

Vorig jaar kwam er een oproep in de wijkkrant het Zeeheldennieuws om een idee in te brengen hoe € 50.000 te besteden voor het Zeeheldenkwartier. Ideeën ter verbetering van de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk. Van de ruim 120 inzendingen (!) zijn er 7 ideeën uitgekozen. Op 15 maart willen wij de jeu de boules baan en de solarzitbank feestelijk en muzikaal openen.

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.

Met z’n allen op een kluitje?

Het ZeeheldenKwartier is een gewilde wijk en vooral bij jongeren populair. Een plek aan de rand van het stadscentrum met alle voorzieningen binnen handbereik. Maar de wijk is volgebouwd. Ontwikkelaars hebben daar iets op gevonden en zo wordt ieder plekje in de wijk benut om vol te bouwen met veelal piepkleine appartementen.

ZeeheldEnDaad

Als alles volgens plan verloopt zal komende week het eerste project van de ZeeheldEnDaad uitgevoerd zijn. De kerstboom op het Prins Hendrikplein zal onze wijk weer warm verlichten.

Volhoudbare Zeehelden: EnergyParty

Op een EnergyParty ontdek je onder begeleiding van 070Energiek, welke mogelijkheden er zijn om jouw energieverbruik te verlagen door slim te besparen, samen duurzame energie in te kopen en op te wekken.