De Mos: ‘Molen zal verdere upgrade van Haagse grachten betekenen’

Voordat in 1868 de aanleg van het Zeeheldenkwartier begon, lagen op deze plaats boerderijen, buitens en tuinen. Maar er stonden in dit gebied, beter bekend als de polder ’t Kleine Veentje, ook diverse molens. Zo stonden er bij Bij de Westermolens vier korenmolens. Op de voormalige Zuid-West Buitensingel (nu Zoutkeetsingel) stond ook een molen (zie bijlage). Het is een lang gekoesterde wens, onder andere van bewoners rond De Verademing, om één van de molens in oude glorie te doen terugkeren.

“Het laten herrijzen van zo’n molen in het Zeeheldenkwartier zou ook een geweldige impuls zijn om meer mensen over de Haagse grachten te laten varen”, aldus Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos, die stelt dat Den Haag Grachtenstad aan Zee door steeds meer partijen in de gemeenteraad gedragen wordt.

Peter Duivesteijn , directeur bij City Mondial en de Ooievaart, heeft het idee van een replica van één van de verdwenen molens besproken met bewoners en vindt het zelf ook een goed plan.

Groep de Mos vindt dat we in Den Haag meer moeten inzetten op het behouden van historische panden en het herstellen van Haagse grandeur.
De Mos: “De focus in deze stad is puur gericht op groei, maar te weinig op het behouden van historische beeldbepalende gebouwen. Neem in het Zeeheldenkwartier de aanstaande sloop van de Schoenmakersvakschool. Het behouden van het monumentale pand in de Crispijnstraat en het realiseren van een molen kan zorgen voor de terugkeer van grandeur in één van de oudste Haagse stadswijken”.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met het feit dat er in het verleden diverse molens hebben gestaan in het Zeeheldenkwartier, o.a. Bij de Westermolens?

2) Heeft u er notie van dat bewoners rondom De Verademing in het verleden het plan hebben geopperd om zo’n verdwenen molen in replica te laten terugkeren? Ben u voorts op de hoogte dat dhr. Peter Duivesteijn, directeur van De Ooievaart, dit een goed plan vindt?

3) Deelt u de mening dat een replica van één van de verdwenen molens langs de Haagse grachten een verdere impuls kan zijn van Den Haag Grachtenstad aan Zee; een breed gedragen project in de Haagse gemeenteraad? Zo ja, heeft u de bereidheid om – samen met bewoners rondom De Verademing en dhr. Duivesteijn, de mogelijkheden van de terugkeer van één van de molens te onderzoeken? Graag een gedetailleerd antwoord; waarin ook onderzoekt wat zo’n molen qua toerisme kan opleveren.

4) Zijn er langs de Haagse grachten andere verdwenen prachten die het overwegen waard zijn om in ere te herstellen? Graag een gedetailleerd antwoord welke visie u daarbij heeft, teneinde de Haagse grachten verder te ontwikkelen als één van meest verborgen schatten van Den Haag.

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Ruim 120 ideeën ingediend voor ZeeheldEnDaad

Er zijn in het totaal het geweldige aantal van ruim 120 ideeën ingediend. Een veel groter aantal dan we verwacht en op gehoopt hebben. Dat geeft maar weer eens aan dat de bewoners van het ZeeheldenKwartier zeer met hun wijk betrokken zijn. Hierbij willen wij jou bedanken voor het inzenden van je idee.

Parkeren in het ZeeheldenKwartier

Terwijl het aantal bewoners van het ZeeheldenKwartier stijgt, zijn er steeds minder parkeerplaatsen. Om daar ruimte voor te maken, worden de bestaande terrasvergunningen ingetrokken en worden er geen nieuwe meer uitgegeven.

Volhoudbare Zeehelden

Soms heb je spullen die je niet altijd gebruikt en waar anderen om zitten te springen. Zij worden blij als je die spullen wilt uitlenen of verhuren. Zo hoef je geen (vaak duurdere) spullen te kopen, maar kun je er toch gebruik van maken. Je kunt zelfs je auto delen.

Meerderheid gemeenteraad wil parkeergarage De Zeeheld niet redden

Vanuit het Zeeheldenkwartier komen er verontrustende signalen over toenemende verdichting en een schreeuwend tekort aan parkeerplaatsen. Het is bizar dat een meerderheid van de raad geen gehoor wil geven aan die signalen en het doodleuk toelaat dat er door de sloop van parkeergarage De Zeeheld, de enige openbare parkeergarage in het Zeeheldenkwartier, bijna 200 parkeerplaatsen worden onttrokken aan de buurt.

Villa Paulowna

Villa Paulowna aan de van de Spiegelstraat 12 is in 1876 gebouwd als een vrijstaand herenhuis en heeft o.a. gediend als kantoor van de Kamer van Koophandel, de Staatsloterij en PBLQ, en als een kinderdagverblijf.

BBOZ, een wijkorganisatie met pit

U ziet ze vast en zeker wel eens door de wijk rijden, de wagentjes van BBOZ. Maar wie of wat doen ze hier eigenlijk en wat voor een organisatie is BBOZ?

Snapt u het nog?

Op de hoek van de Hugo de Grootstraat en de Jacob van der Doesstraat is een merkwaardige verkeerssituatie ontstaan.