De Mos: ‘Molen zal verdere upgrade van Haagse grachten betekenen’

Voordat in 1868 de aanleg van het Zeeheldenkwartier begon, lagen op deze plaats boerderijen, buitens en tuinen. Maar er stonden in dit gebied, beter bekend als de polder ’t Kleine Veentje, ook diverse molens. Zo stonden er bij Bij de Westermolens vier korenmolens. Op de voormalige Zuid-West Buitensingel (nu Zoutkeetsingel) stond ook een molen (zie bijlage). Het is een lang gekoesterde wens, onder andere van bewoners rond De Verademing, om één van de molens in oude glorie te doen terugkeren.

“Het laten herrijzen van zo’n molen in het Zeeheldenkwartier zou ook een geweldige impuls zijn om meer mensen over de Haagse grachten te laten varen”, aldus Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos, die stelt dat Den Haag Grachtenstad aan Zee door steeds meer partijen in de gemeenteraad gedragen wordt.

Peter Duivesteijn , directeur bij City Mondial en de Ooievaart, heeft het idee van een replica van één van de verdwenen molens besproken met bewoners en vindt het zelf ook een goed plan.

Groep de Mos vindt dat we in Den Haag meer moeten inzetten op het behouden van historische panden en het herstellen van Haagse grandeur.
De Mos: “De focus in deze stad is puur gericht op groei, maar te weinig op het behouden van historische beeldbepalende gebouwen. Neem in het Zeeheldenkwartier de aanstaande sloop van de Schoenmakersvakschool. Het behouden van het monumentale pand in de Crispijnstraat en het realiseren van een molen kan zorgen voor de terugkeer van grandeur in één van de oudste Haagse stadswijken”.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met het feit dat er in het verleden diverse molens hebben gestaan in het Zeeheldenkwartier, o.a. Bij de Westermolens?

2) Heeft u er notie van dat bewoners rondom De Verademing in het verleden het plan hebben geopperd om zo’n verdwenen molen in replica te laten terugkeren? Ben u voorts op de hoogte dat dhr. Peter Duivesteijn, directeur van De Ooievaart, dit een goed plan vindt?

3) Deelt u de mening dat een replica van één van de verdwenen molens langs de Haagse grachten een verdere impuls kan zijn van Den Haag Grachtenstad aan Zee; een breed gedragen project in de Haagse gemeenteraad? Zo ja, heeft u de bereidheid om – samen met bewoners rondom De Verademing en dhr. Duivesteijn, de mogelijkheden van de terugkeer van één van de molens te onderzoeken? Graag een gedetailleerd antwoord; waarin ook onderzoekt wat zo’n molen qua toerisme kan opleveren.

4) Zijn er langs de Haagse grachten andere verdwenen prachten die het overwegen waard zijn om in ere te herstellen? Graag een gedetailleerd antwoord welke visie u daarbij heeft, teneinde de Haagse grachten verder te ontwikkelen als één van meest verborgen schatten van Den Haag.

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Volhoudbare Zeehelden

Volhoudbaar is het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaam. In deze rubriek worden de activiteiten besproken van de werkgroep ‘Volhoudbare Zeehelden’ die streeft naar een goede en milieuvriendelijke leefomgeving.

Help de Zeeheldentuin overleven

Donateurs en vrijwilligers gezocht. Wijkbewoners houden van de Zeeheldentuin. Maar de stadstuin in de Tasmanstraat wordt met sluiting bedreigd, door financiële problemen. Helaas staat er geen geldboom in de tuin. Het bestuur zoekt naar wegen om te overleven.

Extra stevige gele vuilniszakken beschikbaar tegen meeuwenoverlast

De gemeente Den Haag stelt weer gratis extra stevige gele vuilniszakken beschikbaar. Vanaf 1 maart tot 1 september 2017 kunnen deze vuilniszakken worden opgehaald op het stadhuis aan het Spui, de stadsdeelkantoren Laak, Loosduinen, Scheveningen, Segbroek en Haagse Hout, Bibliotheek Laakkwartier en bij 6 stadsboerderijen. Maar ook zijn ze verkrijgbaar bij De Groene Eland, Elandstraat 88a, op werkdagen van 8.30 – 11.00 uur.