De Mos: ‘Molen zal verdere upgrade van Haagse grachten betekenen’

Voordat in 1868 de aanleg van het Zeeheldenkwartier begon, lagen op deze plaats boerderijen, buitens en tuinen. Maar er stonden in dit gebied, beter bekend als de polder ’t Kleine Veentje, ook diverse molens. Zo stonden er bij Bij de Westermolens vier korenmolens. Op de voormalige Zuid-West Buitensingel (nu Zoutkeetsingel) stond ook een molen (zie bijlage). Het is een lang gekoesterde wens, onder andere van bewoners rond De Verademing, om één van de molens in oude glorie te doen terugkeren.

“Het laten herrijzen van zo’n molen in het Zeeheldenkwartier zou ook een geweldige impuls zijn om meer mensen over de Haagse grachten te laten varen”, aldus Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos, die stelt dat Den Haag Grachtenstad aan Zee door steeds meer partijen in de gemeenteraad gedragen wordt.

Peter Duivesteijn , directeur bij City Mondial en de Ooievaart, heeft het idee van een replica van één van de verdwenen molens besproken met bewoners en vindt het zelf ook een goed plan.

Groep de Mos vindt dat we in Den Haag meer moeten inzetten op het behouden van historische panden en het herstellen van Haagse grandeur.
De Mos: “De focus in deze stad is puur gericht op groei, maar te weinig op het behouden van historische beeldbepalende gebouwen. Neem in het Zeeheldenkwartier de aanstaande sloop van de Schoenmakersvakschool. Het behouden van het monumentale pand in de Crispijnstraat en het realiseren van een molen kan zorgen voor de terugkeer van grandeur in één van de oudste Haagse stadswijken”.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met het feit dat er in het verleden diverse molens hebben gestaan in het Zeeheldenkwartier, o.a. Bij de Westermolens?

2) Heeft u er notie van dat bewoners rondom De Verademing in het verleden het plan hebben geopperd om zo’n verdwenen molen in replica te laten terugkeren? Ben u voorts op de hoogte dat dhr. Peter Duivesteijn, directeur van De Ooievaart, dit een goed plan vindt?

3) Deelt u de mening dat een replica van één van de verdwenen molens langs de Haagse grachten een verdere impuls kan zijn van Den Haag Grachtenstad aan Zee; een breed gedragen project in de Haagse gemeenteraad? Zo ja, heeft u de bereidheid om – samen met bewoners rondom De Verademing en dhr. Duivesteijn, de mogelijkheden van de terugkeer van één van de molens te onderzoeken? Graag een gedetailleerd antwoord; waarin ook onderzoekt wat zo’n molen qua toerisme kan opleveren.

4) Zijn er langs de Haagse grachten andere verdwenen prachten die het overwegen waard zijn om in ere te herstellen? Graag een gedetailleerd antwoord welke visie u daarbij heeft, teneinde de Haagse grachten verder te ontwikkelen als één van meest verborgen schatten van Den Haag.

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

ZeeheldEnDaad

Als alles volgens plan verloopt zal komende week het eerste project van de ZeeheldEnDaad uitgevoerd zijn. De kerstboom op het Prins Hendrikplein zal onze wijk weer warm verlichten.

Volhoudbare Zeehelden: EnergyParty

Op een EnergyParty ontdek je onder begeleiding van 070Energiek, welke mogelijkheden er zijn om jouw energieverbruik te verlagen door slim te besparen, samen duurzame energie in te kopen en op te wekken.

Zeeheld: Rob Vreeswijk

“Jarenlang hebben deze kastanjes gestáán aan de Veenkade. Nu rusten ze zacht, aan de rand van het water.” In twee zinnen schetst Rob Vreeswijk, architect en meubelmaker en tot voor kort bewoner van het Zeeheldenkwartier, de ontstaansgeschiedenis van ‘zijn’ bankjes.

Elandkerk: Een klein stukje Parijs

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.

Villa Paulowna

Op 31 augustus j.l. heeft de Gemeente ingestemd met de sloop van een deel van de villa en inmiddels zijn bouwplannen gepresenteerd om op bijna 1000m2 meter vrije terrein een ondergrondse parkeergarage te bouwen en een appartementencomplex van 16 meter breed, 16 meter diep en 15 meter hoog.

125 jaar Elandstraatkerk

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.

Is de rust terug aan de kade?

Na jaren van protest en een jaar vol werkzaamheden, mag hij er weer zijn: de Veenkade. Op donderdag 12 oktober vierden de omwonenden een klein feestje op hun vernieuwde kade. Eregasten waren een paar oude bewoners: kastanjebomen die, verzaagd tot bankjes, opnieuw een plek vonden aan de kade.

Ruim 120 ideeën ingediend voor ZeeheldEnDaad

Er zijn in het totaal het geweldige aantal van ruim 120 ideeën ingediend. Een veel groter aantal dan we verwacht en op gehoopt hebben. Dat geeft maar weer eens aan dat de bewoners van het ZeeheldenKwartier zeer met hun wijk betrokken zijn. Hierbij willen wij jou bedanken voor het inzenden van je idee.