Het uitbreiden van het hotel Prins Hendrikplein 20 met 3 hotelkamers en balkons op de 1e, 2e en 3e verdieping aan de achterkant. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen, binnenplanse ontheffing.

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente ‘s-Gravenhage

Locatie: ‘s-Gravenhage, Prins Hendrikplein

Publicatiedatum: 2017-03-13

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-39292.html

Méér Gemeenteberichten over het Zeeheldenkwartier