Na een scheiding is het uitgangspunt dat ouders samen het gezag blijven uitoefenen over hun kinderen. Ouders kunnen dus onderling en zonder dat de rechter eraan te pas komt, bepalen bij wie de kinderen gaan wonen. Maar wanneer een van de ouders met de kinderen wil verhuizen en de andere ouder daar niet mee eens is dan moet je de rechter toestemming vragen om te mogen verhuizen.   

Waar kijkt de rechter naar?

De rechter zal een beslissing nemen die het meest in het belang van de kinderen is. Het belang van de kinderen wordt in dit soort zaken ingevuld als het hebben van contact met beide ouders en het blijven in een vertrouwde omgeving. De hoogste rechter in Nederland heeft geoordeeld dat alle relevante omstandigheden een rol spelen bij een beslissing of al dan niet verhuisd mag worden. Denk voordat je gaat verhuizen dan ook na over de volgende omstandigheden:

  1. Is er een noodzaak om te verhuizen? Heb je bijvoorbeeld een nieuwe baan? Heb je nagedacht over de alternatieven?
  2. Wat is je belang bij de verhuizing?
  3. Wat is het belang van de kinderen? Wat verandert er voor de kinderen en is dat in hun belang?
  4. Wat is het belang van achterblijvende ouder? Kan de omgangsregeling nog nagekomen worden?
  5. Heb je de verhuizing zorgvuldig voorbereid?
  6. Heb je alternatieven voorgesteld voor de verminderde mogelijkheden tot omgang?
  7. Is er nog wel voldoende overleg mogelijk tussen de ouders?
  8. Is de omgangsregeling financieel haalbaar? Kan de omgangsregeling nagekomen worden? Ieder weekend papa opzoeken in Engeland is niet voor iedereen weggelegd.

Verhuizen zonder toestemming

Verhuizen zonder toestemming van de andere ouder is vanwege de mogelijke gevolgen niet aan te raden. Als je zonder toestemming naar het buitenland verhuisd is al snel sprake van ontvoering. Maar ook binnen Nederland verhuizen zonder toestemming van de andere ouder kan vervelende gevolgen hebben. De rechter kan dan oordelen dat de kinderen voortaan bij de andere ouder hoofdverblijfplaats zullen hebben. Ook kan de rechter oordelen dat je terug moet verhuizen.

Geen toestemming vereist

Het is mogelijk dat slechts één ouder gezag heeft over de kinderen. De andere ouder heeft dan geen gezag. In dat geval mag de ouder die in zijn eentje gezag heeft beslissen over de woonplaats van de kinderen. Deze vrijheid wordt begrensd door de belangen van de kinderen. Een van die belangen is de instandhouding van de band tussen de andere ouder en de kinderen. Het advies is dan ook om in overleg met de andere ouder een omgangsregeling te maken waarbij de gevolgen van de verhuizing gecompenseerd worden. Zie punt 8. De ouder die geen gezag heeft kan de rechter altijd vragen om de verhuizing te verbieden.

Mediation

Als je gaat scheiden dan doe je er goed aan om in het ouderschapsplan een mediationbepaling op te nemen waarin bepaald wordt dat geschillen die de zorg- en contactregeling betreffen eerst worden besproken onder leiding van een mediator. Ouders hoeven dan niet direct naar de rechter te gaan om ruzie te gaan maken en zij worden als het ware gedwongen het probleem eerst te bespreken en samen naar een oplossing te zoeken.

Gloria Gomes, Meijer Advocaten
Meijer Advocaten en Belastingadviseurs


Know your rights: Air travel problems

Missed the plane, your flight delayed, denied boarding, baggage lost or damaged, and other air travel problems. Are you entitled to compensation (for damage)? A summary of your rights is given below.

Zicht op Recht: vliegvakantieleed

Vliegtuig gemist, vertraging van je vliegtuig, je mag niet mee, bagage zoek of beschadigd en ander vliegtuigleed. Heb je recht op een (schade)vergoeding? Hieronder een overzicht.

Zicht op Recht: Een erfenis

Is een van jouw dierbaren overleden, maar weet je niet of er schulden zijn? Dan moet je oppassen dat je bij het opruimen van de woning niet meteen spullen weggooit, verkoopt of meeneemt. Voordat je het weet gedraag je je als ‘erfgenaam’ en zit je aan de erfenis vast.

Know your rights: I want to renovate my house!

You have bought your dream house, and after a while you start to fantasise about a new bathroom with luxurious bathtub and a new kitchen! It will all take a lot of planning, of course, but where do you begin? If you’ve seen ‘DIY SOS’ on the BBC (or the Dutch programme Help, Mijn Man is Klusser), then you will probably prefer to call in a professional builder. But what risks will still be lurking, how do you cover them, and how do you keep control of the costs?

Zicht op Recht: Ik wil mijn huis verbouwen!

Je hebt een droomhuis gekocht en na een tijd fantaseer je over een nieuwe badkamer met ligbad en een nieuwe keuken! Heel veel plannen dus, maar waar begin je? Als je het programma ‘help mijn man is klusser’ kent, dan zal je vast liever op zoek gaan naar een aannemer. Welke risico’s liggen dan toch nog op de loer, hoe dek je die af én hoe blijf je de kosten de baas?

Know your rights: Automatic subscription renewal

The situation might sound familiar: full of good intentions, you sign up for a year’s membership at the gym. Then after a year and two days you realise that you’ve actually only been twice, so you write a polite letter to the gym, saying that you’d like to cancel your membership subscription.