Burgemeester van Aartsen heeft opgeroepen tot een breed debat over vuurwerk en het aan banden leggen van consumentenvuurwerk. Samen met de Partij voor de Dieren vraagt GroenLinks het college hier snel actie op te ondernemen. GroenLinks pleit al jaren voor professionele vuurwerkshows als alternatief.

Ook korpschef Erik Akerboom van de nationale politie wil maatregelen om de overlast tijdens de jaarwisseling te beperken. Akerboom pleit voor een verbod op zwaar vuurwerk als eerste stap. In heel Nederland zijn hulpverleners bekogeld met vuurwerk tijdens de jaarwisseling, dit gebeurde onder meer in Den Haag.

groen links arjen. Lokale poltieke partijFractievoorzitter Arjen Kapteijns:
“Oud en Nieuw moet voor iedereen een feestje zijn, dat is het nu niet. Ieder jaar veroorzaakt vuurwerk enorm veel schade en letsel. Ik ben erg blij dat onze burgemeester zich er hard voor maakt om vuurwerkoverlast aan te pakken. Over een paar maanden is hij weg dus wij hopen dat hij nog snel actie onderneemt.”

GroenLinks wil dat van Aartsen, eventueel samen met de burgemeesters van andere grote steden, bij het kabinet aandringt op maatregelen. Zo zouden gemeenten zelf moeten kunnen bepalen of ze een vuurwerkverbod instellen. In Den Haag wil GroenLinks in ieder geval meer en grotere vuurwerkvrije zones. Het liefst ziet GroenLinks dat consumentenvuurwerk helemaal verboden wordt. Professionele vuurwerkshows in ieder stadsdeel zouden een goed alternatief zijn.

Landelijk wordt de schade dit jaar geschat op 13 miljoen euro en moesten bijna 500 mensen naar de spoedeisende hulp. Twee derde van de slachtoffers heeft niet zelf vuurwerk afgestoken maar was toeschouwer. En ieder jaar raken veel kinderen ernstig verwond door vuurwerk.

Op het landelijke meldpunt vuurwerkoverlast van GroenLinks kwamen in totaal 48.000 meldingen binnen. In Den Haag en omstreken hebben ruim 2.200 mensen melding gedaan van vuurwerkoverlast. Er waren dit jaar minder meldingen van te vroeg afgestoken vuurwerk maar aanzienlijk meer klachten over gevaarlijke situaties, schade en letsel door zwaar vuurwerk.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben samen schriftelijke vragen ingediend over maatregelen tegen vuurwerkoverlast.

 

 Lokale politieke standpunten in Den Haag

Meerderheid gemeenteraad wil parkeergarage De Zeeheld niet redden

Vanuit het Zeeheldenkwartier komen er verontrustende signalen over toenemende verdichting en een schreeuwend tekort aan parkeerplaatsen. Het is bizar dat een meerderheid van de raad geen gehoor wil geven aan die signalen en het doodleuk toelaat dat er door de sloop van parkeergarage De Zeeheld, de enige openbare parkeergarage in het Zeeheldenkwartier, bijna 200 parkeerplaatsen worden onttrokken aan de buurt.

HSP: Maak sociale huurwoningen weer betaalbaar!

Het aantal mensen dat van een minimum inkomen moet rondkomen in de stad groeit. Terwijl het aantal goedkope huurwoningen in rap tempo afneemt. Om toch betaalbare woningen te kunnen bouwen legt Den Haag daarop geld toe en draagt zij ook bij aan een lage grondprijs. Toch blijven de huren in de sociale nieuwbouw vaak te hoog voor mensen met een minimum inkomen.