Vergroening van de economie biedt grote kansen voor de werkgelegenheid in Den Haag. GroenLinks wil dat de gemeente hierop inspeelt en zich meer richt op groene banen en opleidingen.

GroenLinks wil ook dat de gemeente meer gaat doen om groene ondernemingen en organisaties naar Den Haag te halen. De huidige ontwikkelingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid kunnen veel banen opleveren. Een groot aantal vakmensen kan bijvoorbeeld aan het werk met het isoleren van woonhuizen en kantoren en het aanleggen van groene daken en zonnepanelen. Daarnaast kan de overgang naar duurzame energiebronnen zoals windenergie of aardwarmte veel werkgelegenheid verschaffen in Den Haag.

groen links arjenFractievoorzitter Arjen Kapteijns:


“De groene economie groeit hard en biedt een kans die je met twee handen moet aangrijpenVeel Hagenaars kunnen hier hun brood mee verdienen de komende jaren. En je slaat twee vliegen in één klap want Den Haag heeft de ambitie om als stad klimaatneutraal te worden in 2040. De olie- en gasindustrie is een aflopende zaak, de gemeente moet nu investeren in de toekomst.”
Naast banen in de duurzaamheidssector pleit GroenLinks ook al lange tijd voor meer werkgelegenheid in het groenonderhoud. De gemeente heeft een grote achterstand in het onderhouden van parken en plantsoenen, er is dus veel werk te verrichten op dit vlak.

 Lokale politieke standpunten in Den Haag

Meerderheid gemeenteraad wil parkeergarage De Zeeheld niet redden

Vanuit het Zeeheldenkwartier komen er verontrustende signalen over toenemende verdichting en een schreeuwend tekort aan parkeerplaatsen. Het is bizar dat een meerderheid van de raad geen gehoor wil geven aan die signalen en het doodleuk toelaat dat er door de sloop van parkeergarage De Zeeheld, de enige openbare parkeergarage in het Zeeheldenkwartier, bijna 200 parkeerplaatsen worden onttrokken aan de buurt.

HSP: Maak sociale huurwoningen weer betaalbaar!

Het aantal mensen dat van een minimum inkomen moet rondkomen in de stad groeit. Terwijl het aantal goedkope huurwoningen in rap tempo afneemt. Om toch betaalbare woningen te kunnen bouwen legt Den Haag daarop geld toe en draagt zij ook bij aan een lage grondprijs. Toch blijven de huren in de sociale nieuwbouw vaak te hoog voor mensen met een minimum inkomen.