In een ruim anderhalf uur durende zitting bij de Rechtbank Den Haag is op donderdag 25 augustus zowel het beroepschrift van de Crispijnstraat als het beroepschrift van Grote Pyr behandeld.

De rechter heeft nadere vragen gesteld naar aanleiding van de ingediende beroepschriften en de daarna nog uitgewisselde stukken. Als gemachtigde van de straatbewoners die het beroep hebben aangetekend heeft Martin van Werven de vragen van de rechter beantwoord en daar waar nodig toelichting gegeven. De Grote Pyr was vertegenwoordigd met hun advocaat en ook Aart heeft nog toelichtingen kunnen geven. Ook de gemeente was aanwezig met de Projectinspecteur (dhr. Spoelstra) en iemand van Juridische zaken (mw. Rehmeijer). De aanwezigheid van toehoorders vanuit de straat en de Pyr, werd zeer gewaardeerd!

Na deze zitting gaat de rechter zich beraden en ze heeft aangegeven uiterlijk 30 september uitspraak te zullen doen. Daarbij heeft ze aangegeven dat er, gezien de beleidsvrijheid die de gemeente heeft in deze kwestie, terughoudend getoetst zal worden.
De inschatting van onze experts is dat het moeilijk zal zijn om de sloopvergunning vernietigd te krijgen, maar hoop doet leven. Partijen worden op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. Bij een negatieve uitspraak kunnen de straatbewoners van de Crispijnstraat en de Grote Pyr zich nog beraden op een hoger beroep bij de Raad van State.

Als er vragen zijn laat het gerust weten of klop even aan bij Crispijnstraat nr. 101.

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Zeeheldentheater nauwelijks betrokken bij bouwplannen schoolgebouw

GroenLinks Den Haag heeft met verbazing vernomen dat het Zeeheldentheater en andere omwonenden nauwelijks betrokken zijn bij de bouwplannen van een nieuw schoolgebouw aan de Van der Spiegelstraat. Uit signalen van de directie van het theater blijkt dat het al in aanbouw genomen schoolgebouw het theater structurele bouwkundige problemen oplevert.

Zeehelden verwarmen gasvrij

In het najaar van 2018 zal de Haagse Hogeschool een zgn. ‘minor’ opleiding doen met de verduurzaming van het Zeeheldenkwartier als onderwerp. GastColleges zullen onder de noemer ‘Zeehelden Verwarmen Gasvrij’ worden gegeven in Vrijplaats Utopie (Waldeck Pyrmont kade).

De Villa Paulowna verbouwd tot woontoren?

Verschillende gemeenteraadsfracties hebben afgelopen maand kritische vragen gesteld aan de wethouder Ruimtelijke Ordening (Boudewijn Revis, VVD) over de bouwplannen die een projectontwikkelaar heeft ingediend voor de Villa Paulowna.

Zeeheld: Guine Moerman

Sinds april 2017 zit Guine Moerman in het bestuur en is zij secretaris van Stichting Wijkbestuur De Groene Eland. In het dagelijks leven is zij getrouwd, moeder van drie kinderen en fulltime beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

TRAM 16, de aorta van het ZeeheldenKwartier

Lijn 16, die vanaf Wateringen met ruim achtendertig haltes, via station Hollands Spoor en het Centraal Station onze wijk doorkruist, is van cruciaal en vitaal belang voor het ZeeheldenKwartier. Het openbaar vervoer is, naast de fiets en de benenwagen, het perfecte middel om je snel en praktisch door de stad te verplaatsen.

Feestelijke opening van de solarzitbank en jeu de boules baan!

Vorig jaar kwam er een oproep in de wijkkrant het Zeeheldennieuws om een idee in te brengen hoe € 50.000 te besteden voor het Zeeheldenkwartier. Ideeën ter verbetering van de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk. Van de ruim 120 inzendingen (!) zijn er 7 ideeën uitgekozen. Op 15 maart willen wij de jeu de boules baan en de solarzitbank feestelijk en muzikaal openen.

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.