Van 22 september t/m 22 oktober exposeert in galerie Ariana Edith Bons met recent werk.
Opening van de tentoonstelling op zondag 25 september om 15.00 uur in aanwezigheid van de kunstenaar.

Op zaterdag 15 oktober van 16.00 -17.00 uur is Edith Bons eveneens aanwezig in de galerie voor een Artist Talk . In een informele sfeer met een drankje en een toepasselijk hapje heeft u dan de gelegenheid met haar over haar werk in gesprek te gaan.

Graag voor deelname aan de Artist Talk dit opgeven per mail: galerie_ariana@hotmail.com of telefonisch: 070 392 36

Locatieinfo

 Méér culturele nieuwsberichten !

Chris Potter en meer in Jazzfestival Cutting Edge XS

Afgelopen jaar ontstond er enthousiasme voor het idee om een kunstroute te gaan starten in Den Haag, waarbij mensen (jong en oud)de kans krijgen omop een andere manier naar de stad of eigen woonomgeving te kijken. Door middel van een uitwisseling tussen buurtbewoners en kunstenaars willen we een kunstroute door het Zeeheldenkwartier uitstippelen, die verder gaat dan de voorgevel.

Kunstroute in het Zeeheldenkwartier

Afgelopen jaar ontstond er enthousiasme voor het idee om een kunstroute te gaan starten in Den Haag, waarbij mensen (jong en oud)de kans krijgen omop een andere manier naar de stad of eigen woonomgeving te kijken. Door middel van een uitwisseling tussen buurtbewoners en kunstenaars willen we een kunstroute door het Zeeheldenkwartier uitstippelen, die verder gaat dan de voorgevel.

Zomerschoonmaak Panorama Mesdag

Precies drie maanden geleden, op vrijdag 7 juli startte bij Panorama Mesdag een schoonmaak van het panoramadoek. Drie maanden lang hebben drie restauratoren 1.340 vierkante meter doek van vuil ontdaan.

Peace in the Park bestaat 5 jaar

In de Paleistuin aan de Prinsessewal tegenover de Toussaintkade gonst het zondag 24 september weer van de vrede. Al 5 jaar op een rij organiseert stichting Peace in the Park een festival over vrede. Het klinkt tegenstrijdig, feest vieren en vrede ervaren, en toch gaat het goed samen. Het doel van het festival is namelijk dat je vrede zelf creëert.