“Het gaat de goede kant op met de BBOZ. Ook de komende twee jaar kunnen we weer de buurtbeheerwerkzaamheden in het Zeeheldenkwartier en omgeving uitvoeren en bovendien weten de woningcorporaties ons weer voor allerlei opdrachten te vinden.” BBOZ-directeur Henk Daalmeijer ziet de toekomst voor het buurtbeheerbedrijf weer rooskleurig in.

De bewoners van het Zeeheldenkwartier hoeven dus het vertrouwde beeld van de BBOZ-mannen die op straat meewerken aan het schoon, heel en veilig houden van de buurt voorlopig niet te missen.
“We hebben moeilijke jaren achter de rug, waarin we tot mijn grote spijt afscheid hebben moeten nemen van een aantal vaste werknemers”, verzucht Henk Daalmeijer. “Nu zitten we gelukkig in rustiger vaarwater. “Een opdracht waar we met veel plezier aan werken, is het opleiden van mensen voor bouw- en infrastructuurbedrijven. Hierover waren we al in contact met het werkgeversservicepunt. We laten mensen die al een tijd werkloos zijn weer wennen aan het elke dag naar een baas gaan, waarbij we ze geschikt maken voor werken bij een bouwbedrijf. Als dat lukt, dan kunnen ze doorstromen naar zo’n bedrijf. Het gaat om ongeveer veertig mensen per jaar.”

Ook het werk voor de woningcorporaties is toegenomen. “Daarvoor werken we in en buiten het Zeeheldenkwartier. Ons bedrijf is sterk in de kleinere opdrachten, zoals het schoonmaken en schilderen van portieken of het leeghalen van een huis. Onze medewerkers kunnen op een prettige manier met bewoners omgaan en hun vragen beantwoorden, en verwijzen niet meteen door naar de woningcorporatie. In de Schilderswijk zijn we nu betrokken bij het beheer van binnenterreinen. Daar hebben de corporaties samen met de bewoners een plan gemaakt en wij voeren dat uit”, aldus Henk Daalmeijer. “In het Zeeheldenkwartier gaan we volgend jaar iets nieuws doen. Dan komen hier ondergrondse containers voor restafval en het voornemen van de gemeente is dat wij het beheer daarvan gaan verzorgen. We gaan nog kijken of we dat met bewoners kunnen oppakken.”

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Zeeheldentheater nauwelijks betrokken bij bouwplannen schoolgebouw

GroenLinks Den Haag heeft met verbazing vernomen dat het Zeeheldentheater en andere omwonenden nauwelijks betrokken zijn bij de bouwplannen van een nieuw schoolgebouw aan de Van der Spiegelstraat. Uit signalen van de directie van het theater blijkt dat het al in aanbouw genomen schoolgebouw het theater structurele bouwkundige problemen oplevert.

Zeehelden verwarmen gasvrij

In het najaar van 2018 zal de Haagse Hogeschool een zgn. ‘minor’ opleiding doen met de verduurzaming van het Zeeheldenkwartier als onderwerp. GastColleges zullen onder de noemer ‘Zeehelden Verwarmen Gasvrij’ worden gegeven in Vrijplaats Utopie (Waldeck Pyrmont kade).

De Villa Paulowna verbouwd tot woontoren?

Verschillende gemeenteraadsfracties hebben afgelopen maand kritische vragen gesteld aan de wethouder Ruimtelijke Ordening (Boudewijn Revis, VVD) over de bouwplannen die een projectontwikkelaar heeft ingediend voor de Villa Paulowna.

Zeeheld: Guine Moerman

Sinds april 2017 zit Guine Moerman in het bestuur en is zij secretaris van Stichting Wijkbestuur De Groene Eland. In het dagelijks leven is zij getrouwd, moeder van drie kinderen en fulltime beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

TRAM 16, de aorta van het ZeeheldenKwartier

Lijn 16, die vanaf Wateringen met ruim achtendertig haltes, via station Hollands Spoor en het Centraal Station onze wijk doorkruist, is van cruciaal en vitaal belang voor het ZeeheldenKwartier. Het openbaar vervoer is, naast de fiets en de benenwagen, het perfecte middel om je snel en praktisch door de stad te verplaatsen.

Feestelijke opening van de solarzitbank en jeu de boules baan!

Vorig jaar kwam er een oproep in de wijkkrant het Zeeheldennieuws om een idee in te brengen hoe € 50.000 te besteden voor het Zeeheldenkwartier. Ideeën ter verbetering van de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk. Van de ruim 120 inzendingen (!) zijn er 7 ideeën uitgekozen. Op 15 maart willen wij de jeu de boules baan en de solarzitbank feestelijk en muzikaal openen.

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.