Het kappen van 1 boom (stamdiameter 55 cm), staande op het achtererf van het perceel Anna Paulownastraat 37

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente ‘s-Gravenhage

Locatie: ‘s-Gravenhage, Anna Paulownastraat

Publicatiedatum: 2016-09-19

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-127968.html

Méér Gemeenteberichten over het Zeeheldenkwartier