Het komt je misschien wel bekend voor: vol goede moed sluit je een jaarabonnement af bij een sportschool, om je vervolgens na een jaar en twee dagen te beseffen dat je er nog maar twee keer bent geweest. Je schrijft netjes een briefje aan de sportschool waarin je mededeelt je abonnement te willen opzeggen. Al snel krijg je een reactie van de sportschool waarin staat dat je te laat bent met je opzegging en dat je nog een jaar aan het abonnement vastzit. Je baalt als een stekker.

De vraag is: mag dit?

Tot december 2011 was dit toegestaan en werden veel abonnementen na een jaar verlengd voor wéér een jaar. In december 2011 zijn er nieuwe regels gekomen over dit onderwerp. Het belangrijkste om daarover te weten is dat ‘stilzwijgende verlenging’ niet meer mag. Ik zal in dit artikel kort de nieuwe regels over de verlenging van abonnementen bespreken.

Op grond van de nieuwe regels mogen abonnementen, zoals bijvoorbeeld sportschoolabonnementen, niet langer stilzwijgend worden verlengd voor weer een zelfde periode.
Dit betekent dus dat een abonnement van een jaar na dat jaar niet stilzwijgend mag worden verlengd met weer een jaar. Het abonnement mag alleen worden verlengd voor onbepaalde tijd. Dit heeft tot gevolg dat je het abonnement vanaf dan op ieder willekeurig moment kunt opzeggen. Je moet dan wel rekening houden met een opzegtermijn van een maand. Je kunt het abonnement op dezelfde manier opzeggen als waarop je het hebt afgesloten. Heb je bijvoorbeeld het abonnement online afgesloten, dan kun je het ook per e-mail opzeggen.

Voor dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften gelden er aparte regels. Deze abonnementen mogen wèl stilzwijgend worden verlengd, maar dan alleen met maximaal drie maanden.
Wil je het abonnement beëindigen, dan moet je ook bij deze abonnementen rekening houden met een opzegtermijn van een maand. Dit betekent dus dat je, wanneer je je krantenabonnement wilt opzeggen, dit uiterlijk een maand voordat de verlenging van drie maanden verstrijkt, zal moeten doen. Als je te laat bent met het opzeggen van je abonnement, dan loopt deze weer gewoon voor drie maanden door. Het is goed om te weten dat voor tijdschriften die minder dan eens per maand verschijnen een opzegtermijn van drie maanden geldt.

Proefabonnement
Soms is het prettiger om eerst een proefabonnement te sluiten voor een dag-, nieuws, weekblad of tijdschrift. Je kunt dan de krant of dat leuke tijdschrift voor een korte periode uitproberen en als het je bevalt een abonnement voor langere tijd afsluiten. Voor de meeste proefabonnementen geldt dat deze niet stilzwijgend mogen worden verlengd, maar dat ze vanzelf eindigen na de afgesproken proeftijd. Je hoeft deze abonnementen dus ook niet op te zeggen.

Of een abonnement stilzwijgend mag worden verlengd en zo ja voor hoe lang dat dan mag, is dus afhankelijk van het soort abonnement dat je afsluit. Let in ieder geval goed op de opzegtermijn!

Karen ter Hart
Meijer Advocaten en Belastingadviseurs
http://www.meijer-advocaten.nl


Know your rights: Air travel problems

Missed the plane, your flight delayed, denied boarding, baggage lost or damaged, and other air travel problems. Are you entitled to compensation (for damage)? A summary of your rights is given below.

Zicht op Recht: vliegvakantieleed

Vliegtuig gemist, vertraging van je vliegtuig, je mag niet mee, bagage zoek of beschadigd en ander vliegtuigleed. Heb je recht op een (schade)vergoeding? Hieronder een overzicht.

Zicht op Recht: Kan ik na de scheiding verhuizen met de kinderen?

Na een scheiding is het uitgangspunt dat ouders samen het gezag blijven uitoefenen over hun kinderen. Ouders kunnen dus onderling en zonder dat de rechter eraan te pas komt, bepalen bij wie de kinderen gaan wonen. Maar wanneer een van de ouders met de kinderen wil verhuizen en de andere ouder daar niet mee eens is dan moet je de rechter toestemming vragen om te mogen verhuizen.

Zicht op Recht: Een erfenis

Is een van jouw dierbaren overleden, maar weet je niet of er schulden zijn? Dan moet je oppassen dat je bij het opruimen van de woning niet meteen spullen weggooit, verkoopt of meeneemt. Voordat je het weet gedraag je je als ‘erfgenaam’ en zit je aan de erfenis vast.

Know your rights: I want to renovate my house!

You have bought your dream house, and after a while you start to fantasise about a new bathroom with luxurious bathtub and a new kitchen! It will all take a lot of planning, of course, but where do you begin? If you’ve seen ‘DIY SOS’ on the BBC (or the Dutch programme Help, Mijn Man is Klusser), then you will probably prefer to call in a professional builder. But what risks will still be lurking, how do you cover them, and how do you keep control of the costs?

Zicht op Recht: Ik wil mijn huis verbouwen!

Je hebt een droomhuis gekocht en na een tijd fantaseer je over een nieuwe badkamer met ligbad en een nieuwe keuken! Heel veel plannen dus, maar waar begin je? Als je het programma ‘help mijn man is klusser’ kent, dan zal je vast liever op zoek gaan naar een aannemer. Welke risico’s liggen dan toch nog op de loer, hoe dek je die af én hoe blijf je de kosten de baas?