Komt er een Wooncoöperatie Roggeveenstraat? Op deze vraag geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) binnenkort een antwoord. De spanning stijgt.

De wooncoöperatie is een initiatief van een groep huurders. Ze willen de huurwoningen van Haag Wonen kopen en die zelf op (laten) knappen. Haag Wonen is positief over het idee en stelt als voorwaarde dat de woningen bestemd blijven voor mensen met een laag inkomen.

Goed plan

De afgelopen twintig maanden hebben de initiatiefnemers er samen met Haag Wonen en de gemeente veel energie in gestoken. Er ligt een goed plan. En we zijn het met elkaar eens dat het kan.
Het gaat overigens niet alleen om 67 woningen, maar bijvoorbeeld ook om een atelier, een loods, een bedrijfspand, een rijwielstalling en een biologische moestuin.

Nieuw

Een woningcorporatie mag niet zomaar haar woningen verkopen. Daarvoor heeft Haag Wonen toestemming van de minister nodig. Het is een totaal nieuw idee, dat niet eenvoudig past binnen de landelijke wet- en regelgeving. Daarom hebben de bewoners voor het opzetten van de wooncoöperatie een aanvraag ingediend bij het ministerie van BZK. De minister toetst of aan alle voorwaarden wordt voldaan en neemt uiteindelijk de beslissing.

Verkopen of slopen

Als de minister toestemming geeft, gaat Haag Wonen de verkoop met de bewoners voorbereiden. Geeft de minister geen toestemming? Dat zou erg jammer zijn. De wooncoöperatie kan dan niet worden opgericht. Haag Wonen valt dan terug op haar eerdere besluit om de woningen met de even nummers te slopen en nieuwe sociale huurwoningen voor gezinnen te bouwen. Over de toekomst van de woningen aan de oneven zijde van de straat wordt daarna een besluit genomen. De bewoners worden daarna snel op de hoogte gebracht.
Maar de komende tijd blijft dus nog even heel spannend in de Roggeveenstraat.

Roggeveenstraat, 2518 Den Haag, Nederland

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Zeeheldentheater nauwelijks betrokken bij bouwplannen schoolgebouw

GroenLinks Den Haag heeft met verbazing vernomen dat het Zeeheldentheater en andere omwonenden nauwelijks betrokken zijn bij de bouwplannen van een nieuw schoolgebouw aan de Van der Spiegelstraat. Uit signalen van de directie van het theater blijkt dat het al in aanbouw genomen schoolgebouw het theater structurele bouwkundige problemen oplevert.

Zeehelden verwarmen gasvrij

In het najaar van 2018 zal de Haagse Hogeschool een zgn. ‘minor’ opleiding doen met de verduurzaming van het Zeeheldenkwartier als onderwerp. GastColleges zullen onder de noemer ‘Zeehelden Verwarmen Gasvrij’ worden gegeven in Vrijplaats Utopie (Waldeck Pyrmont kade).

De Villa Paulowna verbouwd tot woontoren?

Verschillende gemeenteraadsfracties hebben afgelopen maand kritische vragen gesteld aan de wethouder Ruimtelijke Ordening (Boudewijn Revis, VVD) over de bouwplannen die een projectontwikkelaar heeft ingediend voor de Villa Paulowna.

Zeeheld: Guine Moerman

Sinds april 2017 zit Guine Moerman in het bestuur en is zij secretaris van Stichting Wijkbestuur De Groene Eland. In het dagelijks leven is zij getrouwd, moeder van drie kinderen en fulltime beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

TRAM 16, de aorta van het ZeeheldenKwartier

Lijn 16, die vanaf Wateringen met ruim achtendertig haltes, via station Hollands Spoor en het Centraal Station onze wijk doorkruist, is van cruciaal en vitaal belang voor het ZeeheldenKwartier. Het openbaar vervoer is, naast de fiets en de benenwagen, het perfecte middel om je snel en praktisch door de stad te verplaatsen.

Feestelijke opening van de solarzitbank en jeu de boules baan!

Vorig jaar kwam er een oproep in de wijkkrant het Zeeheldennieuws om een idee in te brengen hoe € 50.000 te besteden voor het Zeeheldenkwartier. Ideeën ter verbetering van de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk. Van de ruim 120 inzendingen (!) zijn er 7 ideeën uitgekozen. Op 15 maart willen wij de jeu de boules baan en de solarzitbank feestelijk en muzikaal openen.

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.