In Berlijn is het inmiddels verboden, in Nederland stellen steeds meer gemeentes regels op en verhuurders zijn er over het algemeen niet blij mee. Airbnb is een fenomeen dat steeds populairder wordt.

Waar je vroeger voor je overnachting alleen kon kiezen voor ‘professionele’ aanbieders, kun je tegenwoordig ook kiezen voor een “Airbnb”. Het concept is simpel: tijdens je vakantie (of afwezigheid) laat je tegen betaling iemand in je huis verblijven. Eigenlijk verhuur je dus tijdelijk je huis. Voor toeristen is dat hartstikke leuk, je verblijft namelijk middenin het ‘normale’ leven èn tussen de ‘locals’. Voor degene die zijn huis aanbiedt, is het fijn dat er tijdens zijn afwezigheid iemand een oogje in het zeil kan houden.

Reden te meer om, zo met de zomer in aantocht, kort te bespreken waar je zoal rekening mee moet houden als je van plan bent om tijdens je vakantie je huis aan toeristen aan te bieden.

De gemeente Den Haag heeft een aantal regels gesteld aan de tijdelijke verhuur van je woning.

De regels waar je je in de gemeente Den Haag aan moet houden zijn:

  • Je moet zelf in de woning wonen;
  • Vakantieverhuur is alleen mogelijk als je zelf de hoofdbewoner van de woning bent;
  • Je moet toeristenbelasting betalen;
  • Je hebt toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaars (VvE) of de verhuurder;
  • Je woning structureel of bedrijfsmatig verhuren is niet toegestaan;
  • Je woning moet brandveilig zijn;
  • Je mag de woning niet aan meer dan vier personen tegelijkertijd verhuren;
  • Je gasten mogen geen overlast veroorzaken voor de omwonenden.

Uit het rijtje met regels is allereerst de toeristenbelasting opvallend.

Veel ‘tijdelijke verhuurders’ zullen daar geen rekening mee houden als ze hun woning tijdens de zomervakantie twee weken verhuren. Toch is het zo dat je, vanaf het moment dat je tegen betaling een overnachting aanbiedt, belastingplichtig bent voor de toeristenbelasting. In de gemeente Den Haag is het tarief voor te toeristenbelasting in 2016 € 3,30 per persoon per overnachting. Voor personen jonger dan 13 jaar ben je geen toeristenbelasting verschuldigd.

De toeristenbelasting moet je afdragen aan de gemeente.

Natuurlijk kun je de toeristenbelasting weer doorberekenen aan degene aan wie je je woning tijdelijk verhuurt. Het is belangrijk om tijdig aangifte voor de toeristenbelasting te doen. Als je geen aangifte doet, of je doet dit te laat, dan krijg je een naheffingsaanslag plus een boete. Dit wil je natuurlijk voorkomen, dus wees er op tijd bij.

Een andere regel is dat je rekening moet houden met je verhuurder.

Wanneer je zelf huurder bent en je wil je huis tijdens je vakantie tijdelijk verhuren, dan is het belangrijk dat je daarvoor vooraf toestemming hebt van de verhuurder. Woningcorporaties staan overigens tijdelijke verhuur in het geheel niet toe.

Heb je geen toestemming van je verhuurder, dan kan hij er uiteindelijk zelfs voor zorgen dat je door de rechter uit je huis gezet wordt. Dit is inmiddels al een aantal keren gebeurd. Als de verhuurder toestemming geeft, raad ik je overigens aan dit ook schriftelijk te (laten) bevestigen. Dat is voor beide partijen wel net zo duidelijk.

Karen ter Hart
Meijer Advocaten en Belastingadviseurs


Know your rights: Air travel problems

Missed the plane, your flight delayed, denied boarding, baggage lost or damaged, and other air travel problems. Are you entitled to compensation (for damage)? A summary of your rights is given below.

Zicht op Recht: vliegvakantieleed

Vliegtuig gemist, vertraging van je vliegtuig, je mag niet mee, bagage zoek of beschadigd en ander vliegtuigleed. Heb je recht op een (schade)vergoeding? Hieronder een overzicht.

Zicht op Recht: Kan ik na de scheiding verhuizen met de kinderen?

Na een scheiding is het uitgangspunt dat ouders samen het gezag blijven uitoefenen over hun kinderen. Ouders kunnen dus onderling en zonder dat de rechter eraan te pas komt, bepalen bij wie de kinderen gaan wonen. Maar wanneer een van de ouders met de kinderen wil verhuizen en de andere ouder daar niet mee eens is dan moet je de rechter toestemming vragen om te mogen verhuizen.

Zicht op Recht: Een erfenis

Is een van jouw dierbaren overleden, maar weet je niet of er schulden zijn? Dan moet je oppassen dat je bij het opruimen van de woning niet meteen spullen weggooit, verkoopt of meeneemt. Voordat je het weet gedraag je je als ‘erfgenaam’ en zit je aan de erfenis vast.

Know your rights: I want to renovate my house!

You have bought your dream house, and after a while you start to fantasise about a new bathroom with luxurious bathtub and a new kitchen! It will all take a lot of planning, of course, but where do you begin? If you’ve seen ‘DIY SOS’ on the BBC (or the Dutch programme Help, Mijn Man is Klusser), then you will probably prefer to call in a professional builder. But what risks will still be lurking, how do you cover them, and how do you keep control of the costs?

Zicht op Recht: Ik wil mijn huis verbouwen!

Je hebt een droomhuis gekocht en na een tijd fantaseer je over een nieuwe badkamer met ligbad en een nieuwe keuken! Heel veel plannen dus, maar waar begin je? Als je het programma ‘help mijn man is klusser’ kent, dan zal je vast liever op zoek gaan naar een aannemer. Welke risico’s liggen dan toch nog op de loer, hoe dek je die af én hoe blijf je de kosten de baas?