Het Zeeheldenkwartier zet alles op alles om de bomen aan de Veenkade en de Toussaintkade te redden. Bewonersorganisatie de Groene Eland procedeert momenteel samen met bewoners om de bomen aan de Veenkade te behouden. Dinsdag 8 maart spraken wij met onafhankelijke adviseurs die door de rechter zijn ingeschakeld. Een belangrijk gesprek want hieruit volgt een advies waar de uitspraak deels vanaf hangt.

Tijdens de zitting op 5 februari besloot de rechter onafhankelijk advies te vragen aan de StAB (Stichting Advisering Bestuursrecht). Dit wordt heel af en toe gedaan bij complexe zaken. Het gesprek met de StAB vond op dinsdag 8 maart plaats. De buurt was goed vertegenwoordigd door vijf deskundigen: een professor op gebied van waterhuishouding, een bomendeskundige, een expert op gebied van beschermd stadsgezicht en twee professionals op gebied van kadeconstructies en funderingsherstel. Daarnaast was de advocaat van de Groene Eland (en andere bezwaarmakers) aanwezig samen met een collega. Tijdens het gesprek konden wij goed uitleggen waarom het niet nodig is de bomen te kappen en hoe het anders kan. Dit is mede mogelijk gemaakt door de vele donaties van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Onderzoek naar alternatieven voor de Toussaintkade

We hebben het met de StaB ook gehad over het recente rapport van ingenieursbureau Amsterdam dat gericht was op de Toussaintkade. N.a.v. de onderzoeksresultaten stellen onze deskundigen vast dat het juist nog makkelijker is de bomen te behouden dan eerder werd gedacht. Het spreekt voor zich dat wij het dan ook helemaal niet eens zijn met de conclusie van de gemeente dat behoud van de bomen aan de Toussaintkade niet mogelijk is.

Vervolgstappen Veenkade: eerst advies, dan uitspraak

De adviseurs van de StAB stellen nu een advies op dat naar de rechter gaat. Daar mogen wij nog op reageren. Daarna volgt pas de uitspraak van de rechter over de Veenkade. Hoe lang dit allemaal precies gaat duren is nog niet duidelijk. Vermoedelijk in ieder geval een aantal weken. Omdat er tussen 15 maart en 15 juli niet gekapt mag worden (i.v.m. broedseizoen van vogels) lijkt het erop dat de mooie kastanjes er minstens nog 1 lente staan!

Juridisch traject Toussaintkade

Bewoners van en rond de Toussaintkade kregen rond 7 maart een brief van de gemeente (zie bijlage). Er komt een informatieavond met toelichting over het onderzoek van ingenieursbureau van Amsterdam naar de Toussaintkade. In deze brief wordt wel genoemd dat er voor de Veenkade nog een juridische procedure loopt maar wordt gedaan alsof voor de Toussaintkade alles al vaststaat. Dat klopt niet. De juridische bezwaarprocedure voor de Toussaintkade loopt nog. De bewonersorganisatie de Groene Eland, Bomenstichting Den Haag en veel individuele bewoners tekenden bezwaar aan en daar moet nog over besloten worden. Bezwaarmakers kunnen dan eventueel nog in beroep (net als voor de Veenkade al is gebeurd). Overigens heeft de gemeente in een eerdere fase al toegezegd dat er aan de Toussaintkade in ieder geval niet gekapt wordt voor 16 juli 2016. Wij hebben de gemeente gevraagd om een rectificatie omdat wij signalen krijgen van bewoners dat de brief tot verwarring leidt.

Informatieavond van de gemeente voor bewoners

Op maandag 21 maart houdt de gemeente een informatieavond voor bewoners. De avond start om 19:30 in buurtcentrum de Heldenhoek (Elandstraat 88).

Zie ook: www.facebook.com/SaveTheTreesZeeheldenkwartier

 Red de Bomen in het Zeeheldenkwartier!

Is de rust terug aan de kade?

Na jaren van protest en een jaar vol werkzaamheden, mag hij er weer zijn: de Veenkade. Op donderdag 12 oktober vierden de omwonenden een klein feestje op hun vernieuwde kade. Eregasten waren een paar oude bewoners: kastanjebomen die, verzaagd tot bankjes, opnieuw een plek vonden aan de kade.

Bewoners verliezen rechtszaak bomen Veenkade

Florine Kuethe van actiegroep Red de Bomen Zeeheldenkwartier: “De gemeente heeft zich in dit proces van meet af aan van haar slechtste kant laten zien. Als de gemeente een open houding had aangenomen waren wij er wel uit gekomen en was een rechtszaak niet nodig geweest…….