“Persbericht van actiegroep Red de Bomen Zeeheldenkwartier”.

De rechter besloot vrijdag 5 februari voor de derde keer dat de bomen aan de Haagse Veenkade voorlopig nog moeten blijven staan. De bestuursrechter twijfelt aan de noodzaak om de bomen te kappen omwille van werkzaamheden aan de kademuur.

Bewoners huurden expertise in die uitwees dat er meerdere alternatieven zijn waarmee de bomen behouden kunnen blijven. De gemeente wil hier niets van weten en stelt dat het kappen van de bomen onvermijdelijk is. De rechter is echter nog niet overtuigd en vraagt om onafhankelijk en onpartijdig advies van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB).

Plotseling parkeerverbod

Een week voor de zitting stelde wethouder Boudewijn Revis om veiligheidsredenen een parkeerverbod in voor de Veenkade en Toussaintkade. Drie dagen voor de zitting bracht de wethouder een rapport uit waaruit zou blijken dat de bomen aan de nabijgelegen Toussaintkade niet te redden zouden zijn.

Kritiek op groenbeleid wethouder

Bewoners strijden al ruim een jaar tegen de kapvergunningen voor de bomen aan de twee kades. Bezwaarmakers zagen zich genoodzaakt naar de rechter te stappen en wonnen eerder al tweemaal een kort geding tegen de gemeente.

De kwestie deed veel stof opwaaien in de Haagse gemeenteraad en wethouder Boudewijn Revis lag meerdere malen onder vuur. Er is momenteel veel kritiek op het groenbeleid van de wethouder, ook over de voorgenomen kap van 900 populieren en de plannen voor Internationaal Park.

Uitspraak

Wanneer de rechter uitspraak doet over de Veenkade is nog niet duidelijk. Ook is het lot van de bomen aan de Toussaintkade nog ongewis, de juridische bezwaarprocedures hierover lopen nog.

Zie ook:
www.facebook.com/SaveTheTreesZeeheldenkwartier
www.zeeheldennieuws.nl/category/red-de-bomen

 Red de Bomen in het Zeeheldenkwartier!

Is de rust terug aan de kade?

Na jaren van protest en een jaar vol werkzaamheden, mag hij er weer zijn: de Veenkade. Op donderdag 12 oktober vierden de omwonenden een klein feestje op hun vernieuwde kade. Eregasten waren een paar oude bewoners: kastanjebomen die, verzaagd tot bankjes, opnieuw een plek vonden aan de kade.

Bewoners verliezen rechtszaak bomen Veenkade

Florine Kuethe van actiegroep Red de Bomen Zeeheldenkwartier: “De gemeente heeft zich in dit proces van meet af aan van haar slechtste kant laten zien. Als de gemeente een open houding had aangenomen waren wij er wel uit gekomen en was een rechtszaak niet nodig geweest…….