De gemeente Den Haag negeert de oplossing die bewoners aandragen om de bomen te behouden aan de Veenkade en Toussaintkade. Drie dagen voor de rechtszaak over de fel bestreden kapvergunning bracht wethouder Boudewijn Revis een onderzoeksrapport naar buiten. Het rapport zou aantonen dat behoud niet mogelijk is. Op het alternatief dat bewoners hebben aangedragen gaat zowel de gemeente als het rapport niet in.

Bewoners huurden expertise in en lieten een alternatief ontwikkelen waarmee de bomen behouden kunnen blijven en de zwakke kademuur hersteld kan worden. De gemeente heeft hierop niet gereageerd naar de bewoners. In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Boudewijn Revis dat de oplossing van de bewoners niet mogelijk is zonder dat technisch te onderbouwen. Het ingenieursbureau Amsterdam dat in opdracht van de gemeente Den Haag zocht naar een oplossing voor de Toussaintkade heeft het alternatief van bewoners helemaal niet beoordeeld.

Geen uitgemaakte zaak

Het recente rapport van Amsterdam biedt juist allerlei aanknopingspunten volgens funderingsspecialisten. De conclusie die nu getrokken wordt vindt de actiegroep dan ook niet juist en voorbarig.

Florine Kuethe, woordvoerder van Red de Bomen Zeeheldenkwartier:

“Wij hebben geen contact gehad met de gemeente over ons alternatief. Wij hebben niet eens per mail een inhoudelijke reactie gekregen, laat staan een gesprek gevoerd. De wethouder is heel stellig. Het is ons een raadsel waar die stelligheid op gebaseerd is. Het is helemaal geen uitgemaakte zaak.”

Rechter beslist

Op vrijdag 5 februari komt de zaak voor bij de rechter. Die moet nu over het lot van de bomen aan de Veenkade beslissen. De juridische bezwaarprocedure over de bomen aan de Toussaintkade staat hier los van en loopt nog. De gemeente mag daar hoe dan ook niet voor de zomer beginnen.

Zie ook:
www.facebook.com/SaveTheTreesZeeheldenkwartier
http://www.zeeheldennieuws.nl/category/red-de-bomen

 Red de Bomen in het Zeeheldenkwartier!

Is de rust terug aan de kade?

Na jaren van protest en een jaar vol werkzaamheden, mag hij er weer zijn: de Veenkade. Op donderdag 12 oktober vierden de omwonenden een klein feestje op hun vernieuwde kade. Eregasten waren een paar oude bewoners: kastanjebomen die, verzaagd tot bankjes, opnieuw een plek vonden aan de kade.

Bewoners verliezen rechtszaak bomen Veenkade

Florine Kuethe van actiegroep Red de Bomen Zeeheldenkwartier: “De gemeente heeft zich in dit proces van meet af aan van haar slechtste kant laten zien. Als de gemeente een open houding had aangenomen waren wij er wel uit gekomen en was een rechtszaak niet nodig geweest…….