Vanaf 1 februari mag er om veiligheidsredenen niet meer geparkeerd worden op de Veenkade en Toussaintkade in Den Haag. Het is opvallend dat het parkeerverbod juist nu wordt ingesteld. Op 5 februari is er een rechtszaak over de kap van de bomen aan de Veenkade waar de buurt zich tegen verzet. Een recente kade-inspectie (Nebest, eind november ’15) wees uit dat er aan de Veenkade nog geen tekenen waren van instabiliteit of gevaar van instorting.

Sinds juli ‘15 doet het ingenieursbureau van Amsterdam onderzoek naar alternatieven om de kade te herstellen met behoud van bomen. Het rapport zou in november ’15 klaar hebben moeten zijn. Actiegroep Red de Bomen Zeeheldenkwartier vraagt al maanden naar de bevindingen maar de gemeente wil hier geen informatie over verstrekken. Vandaag liet wethouder Boudewijn Revis echter aan de gemeenteraad weten het rapport waarschijnlijk volgende week te sturen.

Juridische strijd

Bewonersorganisatie de Groene Eland en een groep bewoners hebben samen juridische stappen genomen. Samen met actiegroep Red de Bomen Zeeheldenkwartier verzetten zij zich sinds eind 2014 tegen de kap van de bomen.

Alternatieven mogelijk

De actiegroep liet zelf onderzoek verrichten waaruit bleek dat er alternatieven zijn waarbij de bomen behouden kunnen blijven. Een van de mogelijkheden zou zijn om alleen de fundering van de kademuren te herstellen. Een andere is de kade-voor-kade methode zoals eerder in Rotterdam met succes is uitgevoerd.

De kap van de bomen aan de Toussaintkade is door de gemeente uitgesteld tot het onderzoek van Amsterdam uitwijst of er andere mogelijkheden zijn. Dit zal naar verwachting volgende week duidelijk worden.

Zie ook:
www.facebook.com/SaveTheTreesZeeheldenkwartier
http://www.zeeheldennieuws.nl/category/red-de-bomen

 Red de Bomen in het Zeeheldenkwartier!

Is de rust terug aan de kade?

Na jaren van protest en een jaar vol werkzaamheden, mag hij er weer zijn: de Veenkade. Op donderdag 12 oktober vierden de omwonenden een klein feestje op hun vernieuwde kade. Eregasten waren een paar oude bewoners: kastanjebomen die, verzaagd tot bankjes, opnieuw een plek vonden aan de kade.

Bewoners verliezen rechtszaak bomen Veenkade

Florine Kuethe van actiegroep Red de Bomen Zeeheldenkwartier: “De gemeente heeft zich in dit proces van meet af aan van haar slechtste kant laten zien. Als de gemeente een open houding had aangenomen waren wij er wel uit gekomen en was een rechtszaak niet nodig geweest…….