Bewoners van het Zeeheldenkwartier willen serieus onderzoek naar de mogelijkheden om de bomen te sparen aan de Veenkade en de Toussaintkade. De bomen zouden gekapt moeten worden om de kademuren te vernieuwen. Eerder deze maand zei wethouder Boudewijn Revis dat er studies zijn gedaan maar dat er geen echt onderzoek is geweest naar alternatieven.

red de bomenEen groot aantal politieke partijen liet de wethouder weten het behoud van de bomen belangrijk te vinden en vroeg om opheldering. De wethouder heeft de raad beloofd uitleg te geven in een brief die een dezer dagen verwacht wordt. In de tussentijd zouden de studies openbaar gemaakt worden voor iedereen die daar belangstelling voor had. Maar bewoners kregen ondanks herhaaldelijke verzoeken geen enkel document waaruit bleek dat er gezocht is naar andere oplossingen. Op het verzoek om een gesprek met de bestuursadviseur en de wethouder kregen bewoners geen reactie. Ook voelde de gemeente niets voor hun voorstel om de behandeltermijn voor de kapaanvraag te verlengen zodat er meer tijd zou zijn verschillende alternatieven uit te werken.
Een aantal bewoners met bouwkundige achtergrond heeft zelf een alternatief op tafel gelegd. Die variant blijkt helaas niet haalbaar. Bewoners waarderen de inspanningen van het ingenieursbureau van de gemeente want er is goed gekeken naar dat voorstel. Maar het is niet genoeg, vinden ze.

Florine Kuethe, namens de actiegroep uit het Zeeheldenkwartier:

“Er is gekeken naar één alternatief dat door de bewoners is geïnitieerd en uitgewerkt. Wij zien nu graag dat de gemeente zelf aan de slag gaat. De kapvergunning kan ieder moment verleend worden terwijl er naar ons idee niet voldoende onderzocht is. Als het behoud van bomen werkelijk belangrijk gevonden wordt, dan blijft het niet bij een studie van de gemeente en één serieus alternatief van bewoners. Maar dan worden verschillende alternatieven onderzocht. Als ergens sprake is van Haagse Kracht, dan is het wel hier. Wij hebben een reële poging gedaan en zijn bereid ons nog verder in te spannen maar nu is de gemeente aan zet.”

Er is politiek draagvlak voor het behouden van de bomen bij GroenLinks, de Haagse Stadspartij, Groep de Mos/Ouderenpartij, PvdD, CU/SGP, D66, PVV, CDA, PvdA en SP.
Bewoners zijn in februari gaan praten met de gemeente Rotterdam. Daar zijn kades vernieuwd op een manier waarbij de bomen konden blijven staan. De zogenaamde “Rotterdam-methode” is overigens niet het alternatief dat net intensief onderzocht is. Het was niet de meest voor de hand liggende optie omdat hiermee de gracht vernauwd wordt en het hoogheemraadschap daar niet zomaar mee akkoord gaat. Toch zien bewoners hier nog wel degelijk mogelijkheden. Er moet dan wel gecompenseerd worden voor de vernauwing zodat de doorstroom goed blijft. Dit kan bijvoorbeeld door elders een verbreding te maken. Een deel van de gracht is toevalligerwijs heel recent verbreed. Het eerste stuk van de Veenkade/Noordwal is net in oude glorie hersteld en is zo’n 10 meter breder dan voorheen.

Bewoners in actie

Bewoners van het Zeeheldenkwartier doen er alles aan om kaalslag aan de kades te voorkomen. Ook ondernemers uit de wijk schieten te hulp. Zo hebben drie drukkers uit de buurt samen gezorgd voor posters die aan alle bomen hangen en voor de ramen geplakt worden. De buurt laat hiermee zien hoe belangrijk men dit vindt. Daarnaast hebben ruim 400 mensen een petitie getekend en heeft de Facebook-pagina Save the Trees Zeeheldenkwartier zo’n 700 volgers. De actiegroep krijgt ook steun van de bewonersorganisatie de Groene Eland die een bezwaar zal indienen in het geval de kapvergunning verleend wordt.

Voor meer informatie, zie:

http://bomenveenkadetoussaintkade.petities.nl
www.zeeheldennieuws.nl/category/red-de-bomen
www.facebook.com/SaveTheTreesZeeheldenkwartier

Fotografie: Aart Prins

 Red de Bomen in het Zeeheldenkwartier!

Is de rust terug aan de kade?

Na jaren van protest en een jaar vol werkzaamheden, mag hij er weer zijn: de Veenkade. Op donderdag 12 oktober vierden de omwonenden een klein feestje op hun vernieuwde kade. Eregasten waren een paar oude bewoners: kastanjebomen die, verzaagd tot bankjes, opnieuw een plek vonden aan de kade.

Bewoners verliezen rechtszaak bomen Veenkade

Florine Kuethe van actiegroep Red de Bomen Zeeheldenkwartier: “De gemeente heeft zich in dit proces van meet af aan van haar slechtste kant laten zien. Als de gemeente een open houding had aangenomen waren wij er wel uit gekomen en was een rechtszaak niet nodig geweest…….