Kleine kans op behoud Schoenmakersvakschool in de Crispijnstraat.Er is hoop op behoud van de Schoenmakersvakschool. Een Haagse projectontwikkelaar wil het gebouw slopen en op de plaats van de school dertien woningen bouwen.

Verantwoordelijke wethouder Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij liet op eerdere vragen weten dat hij zal kijken naar mogelijkheden het gebouw van sloop te redden. Buurtbewoners hebben in samenwerking met een architect een plan ontwikkeld waardoor het mogelijk is om acht woningen te realiseren met minimale schending van het karakter van het monumentale gebouw. Wijsmuller stelde nogmaals dat het lastig onderhandelen is omdat de gemeente geen juridische mogelijkheden heeft om de sloop tegen te houden. Bond Heemschut en het Cuypers Genootschap, organisaties die er toe doen en die zich inzetten voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw spreken zich uit voor behoud van het pand.
Op 21 januari werd in de Haagse raad besloten dat de politieke partijen gaan nadenken of het hen waard is enkele tonnen uit te trekken om het gebouw te behouden.

Wordt vervolgd …

Roggeveenstraat

roggeveenstraat slopen of behouden

Ook in de Roggeveenstraat werken de bewoners samen om het karakter van de straat te behouden. De wooncoöperatie heeft zich in kunnen schrijven voor Koplopersgroep Platform 31, een kenniscentrum voor stedelijk en regionale ontwikkeling. De gemeente Den Haag betaalt de niet onaanzienlijke contributie. Een mooie start voor deze onderneming. Voormalig Haagse wethouder Adri Duivesteijn is pleitbezorger voor deze nieuwe woonvorm wooncoöperatie waar inmiddels veel belangstelling voor is. Omdat de participerende buurtgenoten blijven focussen op het huren van de woningen wordt de Gemeente Finsterwolde als model genomen omdat daar eenzelfde politiek wordt nagestreefd. Platform31 constateert dat het model vooral aantrekkingskracht heeft vanwege het collectieve eigendom. Hierbij treedt de coöperatie op als een kleine, besloten verhuurorganisatie, precies zoals in Duitsland veel voorkomt.
Omdat je een ‘rechtsvorm’ moet zijn om een coöperatie te stichten wordt om te beginnen een Stichting opgericht. De statuten van de Stichting zijn bijna rond zodat die een aanvang kan maken met financieringsplannen, het onderzoeken van de bouwkundige staat en met het inventariseren van de tweeënvijftig woningen.

We houden u op de hoogte …

Tekst en foto’s: Wybe van de Kuinder

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Zeeheldentheater nauwelijks betrokken bij bouwplannen schoolgebouw

GroenLinks Den Haag heeft met verbazing vernomen dat het Zeeheldentheater en andere omwonenden nauwelijks betrokken zijn bij de bouwplannen van een nieuw schoolgebouw aan de Van der Spiegelstraat. Uit signalen van de directie van het theater blijkt dat het al in aanbouw genomen schoolgebouw het theater structurele bouwkundige problemen oplevert.

Zeehelden verwarmen gasvrij

In het najaar van 2018 zal de Haagse Hogeschool een zgn. ‘minor’ opleiding doen met de verduurzaming van het Zeeheldenkwartier als onderwerp. GastColleges zullen onder de noemer ‘Zeehelden Verwarmen Gasvrij’ worden gegeven in Vrijplaats Utopie (Waldeck Pyrmont kade).

De Villa Paulowna verbouwd tot woontoren?

Verschillende gemeenteraadsfracties hebben afgelopen maand kritische vragen gesteld aan de wethouder Ruimtelijke Ordening (Boudewijn Revis, VVD) over de bouwplannen die een projectontwikkelaar heeft ingediend voor de Villa Paulowna.

Zeeheld: Guine Moerman

Sinds april 2017 zit Guine Moerman in het bestuur en is zij secretaris van Stichting Wijkbestuur De Groene Eland. In het dagelijks leven is zij getrouwd, moeder van drie kinderen en fulltime beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

TRAM 16, de aorta van het ZeeheldenKwartier

Lijn 16, die vanaf Wateringen met ruim achtendertig haltes, via station Hollands Spoor en het Centraal Station onze wijk doorkruist, is van cruciaal en vitaal belang voor het ZeeheldenKwartier. Het openbaar vervoer is, naast de fiets en de benenwagen, het perfecte middel om je snel en praktisch door de stad te verplaatsen.

Feestelijke opening van de solarzitbank en jeu de boules baan!

Vorig jaar kwam er een oproep in de wijkkrant het Zeeheldennieuws om een idee in te brengen hoe € 50.000 te besteden voor het Zeeheldenkwartier. Ideeën ter verbetering van de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk. Van de ruim 120 inzendingen (!) zijn er 7 ideeën uitgekozen. Op 15 maart willen wij de jeu de boules baan en de solarzitbank feestelijk en muzikaal openen.

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.